Kejian Yu

B.I.G. Technology (Shanghai) Co., Ltd., Vertriebsdirektor China

Mobil +49 151 - 68 849 248

E-Mail kejian.yu@scansonic.de